Slankenyt

Danske forskere er ved at finde ud hvad der kan få fedtceller til at forbrænde fedt frem for at oplagre det. Når dine fedtceller oplagrer fedt vil du blive tyk og hvis man kan få dem til at forbrænde fedtet i stedet vil du tabe dig.

I forbindelse med at forskerne kortlagde fedtcellernes genom, opdagede man et bestemt protein, som kan aktivere bestemte gener, og det åbner op for at man kan omprogrammere fedtcellerene til at forbrænde fedtet i stedet for at oplagre det. Man er således kommet nærmere til at udvikle medikamenter, som kan få kroppen til at omdanne fedtet til varme til stedet for at oplagre det.

Forskerne har taget udgangspunkt i at der findes tre forskellige typer fedtceller:

  1. Hvide fedtceller
    Disse lagrer energi fra maden, og det er disse, der gør at man bliver tyk.
  2. Brune fedtceller
    Disse omdannet fedtet til varme.
  3. Brite fedtceller
    Kaldes også Brown-in-White og er beige/brune celler der ligesom de brune celle omdanner fedtet til varme.

Brite cellerne har længe haft forskernes interesse, da det har vist sig at hvide fedtceller, som der er masser af i kroppen, kan omdannes til brite fedtceller, og dermed gå fra at oplagre fedt til at forbrænde det.

Forskning viser at overvægtige mennesker har mange hvide fedtceller ligesom man har vidst at kolde kan få kroppen til at danne flere brite celler, der kan omdanne fedtet til varme, men man har haft meget lidt viden om hvad der skete på molekylært niveau.

Man har derfor lavet laboratorieforsøg, hvor man har dyrket hvide fedtceller og tilsat et medikament, som man har brugt til at øge diabetespatienters insulinfølsomhed, for at få en forståelse for hvordan hvide fedtlagrende celler bliver til fedtforbrændende brite celler. Medikamentet kaldes Rosiglitazone og det bruner de hvide fedtceller så de bliver brite.

Forskerne brugte derfor avanceret gensekventeringsteknologi til analysere både de hvide og de brite fedtcellers genom. Målet var at finde ud hvilke gener, der var aktive når den hvide fedtcelle blev omdannet til en brite fedtcelle. I forbindelse fandt forskerne ud af at et bestemt protein der er navngivet KLF11 skal være til stede for at de hvide fedtceller skal omprogrammeres til at forbrænde fedt.

Undersøgelserne viser at KLF11 binder sig til de gener, som er aktive når en hvid fedtcelle omdannes til en brite fedtcelle. KLF11 er allerede kendt, da det er et vigtigt protein for de insulinproducerende ß-celler, der findes i bugspytkirtlen.

Den nye viden kan bruges til at producere medikamenter aktiverer netop de områder er fedtcellernes genom, der bestemmer om de oplagrer fedt eller forbrænder det. Dette betyder at man kan undgå at overvægtige mennesker udviklker insulinintolerance, diabetes eller andre sygdomme der har forbindelse med fedme.

 

Var ovenstående brugbart? Så del det med dine venner